Matasellos 1880 Alfonso XII


MATASELLO  CIRCULAR  CAIBARIEN

1880_25cs_NoAbreu_Caibarien_tipoA_001


MATASELLO  CIRCULAR  CONSOLACION DEL SUR

1880_25cs_NoAbreu_ConsolacionDelSur_001        1880_25cs_NoAbreu_ConsolacionDelSur_002

1880_25cs_NoAbreu_ConsolacionDelSur_003


MATASELLO  CIRCULAR  ENCRUCIJADA

1880_25cs_NoAbreu_Encrucijada_001


MATASELLO  ADMINISTRACION  ECONOMICA  LA  HABANA

1880_25cs_NoAbreu_Habana_AdministracionEconomica_001


MATASELLO  CIRCULAR  MATANZAS

1880_25cs_NoAbreu_Matanzas_tipoA_004


MATASELLO  CIRCULAR  EXTRANJERO

1880_25cs_NoAbreu_025


MATASELLO  MARITIMO  ALEMAN

1880_50cs_NoAbreu_Maritimo_Aleman_001       1880_1pta_NoAbreu_Maritimo_Aleman_001


MATASELLO  MARITIMO  ESTADOS  UNIDOS

1880_25cs_NoAbreu_maritimo_saratoga_002       1880_50cs_NoAbreu_maritimo_saratoga_001

1880_25cs_NoAbreu_maritimo_saratoga_001