Matasellos 1883-88 Alfonso XII


MATASELLO  GUANTANAMO Tipo A

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Guantanamo_tipoA_001       1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Guantanamo_tipoA_002

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Guantanamo_tipoA_003       1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Guantanamo_tipoA_004

 


MATASELLO  GUANTANAMO Tipo B

1883_1cs_tipoIII_NoAbreu_Guantanamo_tipoB_001


MATASELLO  GUANTANAMO Tipo C

1883_1cs_tipoIII_NoAbreu_Guantanamo_tipoC_001


MATASELLO  HABANA ESTACION

1884_2ymediocs_lila_NoAbreu_Habana_Estacion_001       1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Habana_Estacion_001


MATASELLO  HABANA ADUANA

1884_10cs_marron_NoAbreu_Habana_Aduana_001


MATASELLO  HABANA

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Habana_001

 


MATASELLO  HANABANA

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Hanabana_posiblemente_001


MATASELLO  JAGÜEY GRANDE

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_JagueyGrande_tipoA_001       1883_5cs_tipoII_NoAbreu_JagueyGrande_tipoA_002


MATASELLO  JIGUANI

1884_10cs_marron_NoAbreu_Jiguani_001


MATASELLO  JUCARO

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Jucaro_tipoA_001       1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Jucaro_tipoA_002

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Jucaro_tipoA_003


MATASELLO  JUMENTO tipo A

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_AdmonComunicaciones_Jumento_001


MATASELLO  JUMENTO tipo B

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Jumento_001


MATASELLO  MACURIGES

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Macuriges_tipoA_001


MATASELLO   MANZANILLO

1883_1cs_tipoIII_NoAbreu_Manzanillo_tipoA_001       1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Manzanillo_tipoA_001

1888_10cs_azul_NoAbreu_Manzanillo_tipoA_001       1888_10cs_azul_NoAbreu_Manzanillo_tipoA_002


MATASELLO  MATANZAS

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Matanzas_TipoB_001       1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Matanzas_TipoB_002

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Matanzas_TipoB_003


MATASELLO  MAYABON

1886_5cs_tipoIII_NoAbreu_Mayabon_001


MATASELLO  MAYARI

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Mayari_tipoB_001       1884_10cs_marron_NoAbreu_Mayari_tipoB_001


MATASELLO  NAVAJAS

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Navajas_001


MATASELLO  NUEVA PAZ

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_NuevaPaz_posible_001


MATASELLO  PALMA SORIANO

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_PalmaSoriano_001


MATASELLO  PINAR DEL RIO

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_PinarDelRio_tipoA_001


MATASELLO  PLACETAS 

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Placetas_tipoA_001


MATASELLO  PUERTO PRINCIPE

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_PuertoPrincipe_tipoB_001       1883_5cs_tipoII_NoAbreu_PuertoPrincipe_tipoB_002

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_PuertoPrincipe_tipoB_004       1883_5cs_tipoII_NoAbreu_PuertoPrincipe_tipoB_005


MATASELLO  QUEMADO DE GÜINES

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_QuemadosDeGuines_001


MATASELLO  QUINTA

1884_10cs_marron_NoAbreu_Quinta_001


MATASELLO  RANCHO VELOZ

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_RanchoVeloz_001


MATASELLO  RANCHUELO

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Ranchuelo_tipoA_001       1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Ranchuelo_tipoA_002


MATASELLO  REMEDIOS 

1888_X_mediamil_NoAbreu_Remedios_tipoC_001       1888_2ymediocs_castaño_NoAbreu_Remedios_tipoC_001


MATASELLO  RODRIGO

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Rodrigo_001

 


MATASELLO  ROQUE 

1883_5cs_tipoII_NoAbreu_Roque_tipoA_001       1888_10cs_azul_NoAbreu_Roque_tipoA_002

 


INDICE :

PAGINA 1 :   INTRODUCCION

PAGINA 2 :   MATASELLOS ABREU 001 AL 099

PAGINA 3 :   MATASELLOS ABREU 100 AL 199

PAGINA 4 :   MATASELLOS ABREU 200 AL 249

PAGINA 5 :   MATASELLOS ABREU 250 AL 299

PAGINA 6 :   MATASELLOS ABREU 300 AL 329

PAGINA 7 :   MATASELLOS ABREU 330 AL 386

PAGINA 8 :   MATASELLOS MUDOS                                        (NO CATALOGADOS ABREU)

PAGINA 9 :   MATASELLOS POBLACIONES CUBA    A-C    (NO CATALOGADOS ABREU)

PAGINA 10 : MATASELLOS POBLACIONES CUBA    D-R   (NO CATALOGADOS ABREU)

PAGINA 11 :  MATASELLOS POBLACIONES CUBA    S-Z    (NO CATALOGADOS ABREU)

PAGINA 12:  OTROS MATASELLOS NO MUDOS                  (NO CATALOGADOS ABREU)