Matasellos 1890-97 Alfonso XIII Pelón


FERROCARRIL  tipo  GUERRA AGUIAR 002

GuerraAguiar_02

1891_5cs_NoAbreu_GuerraAguiar002_Caibarien_ferrocarril_33


FERROCARRIL tipo  GUERRA AGUIAR 005

GuerraAguiar_05

1894_1cs_NoAbreu_GuerraAguiar005_Batabano_ferrocarril_13       1896_5cs_NoAbreu_GuerraAguiar005_Batabano_ferrocarril_16

1896_5cs_NoAbreu_GuerraAguiar005_Cardenas_ferrocarril_15       1891_5cs_NoAbreu_GuerraAguiar005_Cardenas_ferrocarril_07

1896_10cs_NoAbreu_GuerraAguiar005_Cardenas_ferrocarril_20


FERROCARRIL  tipo  GUERRA AGUIAR 008

GuerraAguiar_08

1896_5cs_NoAbreu_GuerraAguiar08_Cienfuegos_ferrocarril_21


FERROCARRIL  CIENFUEGOS  A  RODAS

1891_5cs_NoAbreu_NoGuerraAguiar_Cienfuegos_Rodas_ferrocarril_22       1891_5cs_NoAbreu_NoGuerraAguiar_Cienfuegos_Rodas_ferrocarril_32


FERROCARRIL CIENFUEGOS

1891_5cs_NoAbreu_NoGuerraAguiar_Cienfuegos_ferrocarril_29


FERROCARRIL CIENFUEGOS

1891_5cs_NoAbreu_NoGuerraAguiar_Cienfuegos_ferrocarril_26


FERROCARRIL  RODAS

 1890_5cs_NoAbreu_Ferrocarril_Rodas_001


FERROCARRIL  CAIBARIEN

1891_5cs_NoAbreu_NoGuerraAguiar_Caibarien_ferrocarril_06


FERROCARRIL  HABANA

 1891_5cs_NoAbreu_NoGuerraAguiar_Habana_ferrocarril_09


FERROCARRIL

1891_5cs_NoAbreu_NoGuerraAguiar_ferrocarril_05       1891_5cs_NoAbreu_NoGuerraAguiar_ferrocarril_04 


FERROCARRIL

1891_5cs_NoAbreu_NoGuerraAguiar_ferrocarril_12


FERROCARRIL

1890_5cs_NoAbreu_Ferrocarril_Santa_002       1891_5cs_NoAbreu_NoGuerraAguiar_ferrocarril_10 


INDICE :

PAGINA 1 : INTRODUCCION

PAGINA 2 : MATASELLOS ABREU 001 AL 289

PAGINA 3 : MATASELLOS ABREU 303 AL 339

PAGINA 4 : MATASELLOS ABREU 340 Y 340A

PAGINA 5 : MATASELLOS ABREU 354 AL 385

PAGINA 6 : MATASELLOS FERROCARRIL (NO CATALOGADOS ABREU)

PAGINA 7 : MATASELLOS POBLACIONES (NO CATALOGADOS ABREU)

PAGINA 8 : MATASELLOS OFICIALES, COMERCIALES Y MUESTRAS

PAGINA 9 : MATASELLOS MUDOS (NO CATALOGADOS ABREU)